C2C Community Building

Cradle to Cradle® is een veelomvattend beginsel dat tot doel heeft huidige industriële productieprocessen om te vormen. Een netwerk van uiteenlopende ondernemingen en partners uit de wetenschap, overheden en de maatschappij werkt samen aan dit doel. Zo is er sprake van gemeenschappelijke productontwikkelingen en onderzoeksplannen en gezamenlijke marketingcampagnes. Bij de netwerkvorming ligt een bijzondere nadruk op het gezamenlijk benutten van materialen. 

Intelligent Materials Pooling (IMP)

Een manier om de natuurgetrouwe productiemethoden met succes op grote schaal in te voeren, is de “intelligente materiaalpool”. Ondernemingen worden hierdoor in staat gesteld de materiële bronnen in de pool te benutten, en om hun specifieke kennis over inkoop en conversie van  grondstoffen met elkaar uit te wisselen. Het resultaat is een samenwerkingsverband dat aan alle deelnemers voordelen biedt en waarbij de deelnemers in de hele keten samenwerken. Het hart van een dergelijke samenwerking wordt gevormd door de materialenbank die de technische chemicaliën, nutriënten en materialen bezit. De materialenbank verstrekt de verschillende substanties onder leaseovereenkomst aan de deelnemende ondernemingen, die er producten van maken en deze op hun beurt weer in de vorm van een serviceovereenkomst ter beschikking stelt aan de consument. Na een vaste gebruiksperiode wordt het materiaal verzameld en teruggegeven aan de materialenbank. De materialenbank beheert ook de informatie die samenhangt met deze materialen. De bank verzamelt en verspreidt de desbetreffende informatie aan de belanghebbende deelnemers. Op deze manier wordt de kennisvergaring over een bepaald materiaal gedurende een lange periode gegarandeerd en kan een materiaal ook daadwerkelijk "upcyclen". Meer over de Intelligente Materiaal-Pool.