C2C Materiaal onderzoek

Het identificeren van geschikte materialen voor producten en processen is een fundamentele stap in de ontwikkeling van een Cradle to Cradle® product. Een eerste stap is het identificeren van de verschillende materialen en chemicaliën in het eindproduct. Dit vormt het begint van het herontwerp van een product of de ontwikkeling van een nieuw product concept. Door uitvoering van een ABC-X onderzoek, worden alle materialen geevalueerd. Het proces van een Cradle to Cradle® materiaal onderzoek verloopt volgens de volgende stappen:

  • Het identificeren van alle toegepaste materialen en chemicaliën. 
  • Onderzoek, gebaseerd op EPEA's uitgebreide database en aanvullende wetenschappelijke literatuur, naar de eigenschappen van alle toegepaste materialen en hun ecologische en toxicologische profiel. Dit onderzoek vormt de basis van een risico profilering.
  • De evaluatie van bovenstaande gegevens in de context van de specifieke productie- en gebruiksscenarios van het product in kwestie.
  • Het formuleren van een aanbeveling voor de veilige toepassing van het materiaal in kwestie.

Een aanbeveling wordt gedaan in de vorm van een zogeheten ABC-X classificatie, waarbij  
A= optimaal B= te optimaliseren C= toelaatbaar en X= ontoelaatbaar.

C2C-EPEA-Materiaal-Onderzoek

Voorkeurs Lijsten

Waar conventionele milieustandaarden gebaseerd zijn op verwijdering of vermindering van bepaalde materialen, biedt het Cradle to Cradle® concept een andere benadering in de vorm van “Voorkeuslijsten”. (P Lijsten). Deze lijsten bevatten enkel de materialen die, vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen, geen probleem voor de menselijke gezondheid of het milieu vormen. In plaats van het opstellen van lijsten met materialen die níet gebruikt kunnen worden, bevatten P Lijsten, enkel de beste materialen voor de beoogde toepassing.