Cradle to Cradle company charter

Van oudsher proberen bedrijven hun impact op het milieu (de ecologische voetafdruk) te minimaliseren door te streven naar "nul uitstoot". Daarmee wordt de suggestie gewekt dat hun impact op het milieu ook "nul" bedraagt. De ironie van die gedachte is dat je als consument het beste helemaal geen producten meer kunt kopen. Deze benadering maakt potentieel actieve consumenten tot "vijanden" van een bedrijf, door iets negatiefs te projecteren op de producten van dat bedrijf.
 
Het verhaal wordt anders, als een bedrijf een Cradle to Cradle® -organisatie wil zijn. Het bedrijf hoeft niet perfect te zijn en hoeft zich ook niet uit de markt te reduceren. Het bedrijf moet slechts de juiste koers aanhouden. De organisatie heeft een positieve agenda en de klanten worden aangemoedigd om de producten of diensten af te nemen zodat het bedrijf zijn verbeterproces kan versnellen; hoe meer producten de klant koopt des te sneller kan een bedrijf transformeren.
De organisatie stelt een plan vast waarin de Cradle to Cradle® doelen, de strategieën, de prestatie-indicatoren, het tijdspad en de targets worden opgenomen. 

Daarbij zal de organisatie:

  • er zorg voor dragen dat technische en biologische nutriënten tot veilige herbruikbare nutriënten worden omgevormd;
  • op een meetbare manier gebruik maken van hernieuwbare energie in haar productieprocessen. Voorbeelden van hernieuwbare energie zijn: zonne-energie, aardwarmte, luchtwarmte, windenergie en waterkracht
  • actief en meetbaar ondersteuning geven aan biodiversiteit, getoetst aan gevestigde indicatiemethoden voor het meten van de biodiversiteit.