Kringlopen

De materiaalstromen op aarde, kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:

Biologische massa en industriële massa.

In onze visie vormen zij stromen van biologische en technologische nutriënten. Intelligente productie betekent echter, dat alle materialen in kringlopen kunnen worden opgenomen; biologische of technische kringlopen.

In biologische kringlopen worden materialen afgebroken door micro-organismen en omgevormd tot nutriënten voor nieuwe natuurlijke processen. Biologisch afbreekbare producten worden bijvoorbeeld gebruikt als vruchtbare compost.

Producten die men verbruikt zoals shampoos, wasmiddelen en cosmetica, maar ook slijtagegevoelige producten zoals remblokken, kleding en bepaalde soorten verpakkingen worden ontworpen voor biologische kringlopen. 

Bio-Tech-Cycli-EPEA-C2C

Kunstmatige materialen in producten die een dienst verlenen, zoals bijvoorbeeld wasmachines, auto's en meubilair, worden volgens onze visie ontworpen voor technische kringlopen. Het principe is hierbij dat de industriële massa actief wordt beheerd en, met behoud van een constant kwaliteitsniveau, binnen systemen blijft circuleren. Potentieel gevaarlijke stoffen kunnen gebruikt worden in gecontroleerde toepassingen en gesloten cyclische systemen.  In alle gevallen is het van groot belang dat materialen zorgvuldig worden uitgekozen en dat een product eenvoudig kan worden gedemonteerd.

Producten en materialen in deze cycli worden "serviceproducten" genoemd. Wasmachines worden bijvoorbeeld niet langer verkocht, maar hun dienst wordt tegen een vergoeding gebruikt. Dit leaseprincipe stelt de producent in staat eigenaar te blijven van de toegepaste materialen van de wasmachine, die teruggeleverd worden na een bepaalde tijd. Eén van de voordelen van dit systeem is dat de fabrikant materialen van een betere, hoogwaardigere kwaliteit kan gaan gebruiken.