Materiaal Onderzoek

Hoe een project begint: Weten wat je hebt - het Materiaalonderzoek

Bij projecten levert de klant in eerste instantie de gegevens over de samenstelling van een bepaald product, inclusief de chemische bestanddelen en hun CAS-nummer. Na beoordeling van de gevaren en de mate van blootstelling aan de chemicaliën, worden de voorwerpen in de context van het scenario geplaatst – ze worden bijvoorbeeld geclassificeerd als cosmetica, verpakking, een technisch apparaat of een textiel (het scenario kan ook eerder worden vastgesteld). Zie ook `C2C Materiaal Onderzoek'. Het doel is om producten te ontwerpen en ontwikkelen die daadwerkelijk geschikt zijn voor biologische of technische kringlopen. Hierbij wordt voorkomen dat er producten ontstaan die niet zijn ontworpen om later te worden gerecycled. De verzameling van gegevens is doorgaans een moeilijk karwei en betreft vaak ook de vertrouwelijke gegevens van leveranciers. Binnen deze zakelijke relatie fungeert EPEA als "know-how-trustee".

In de functie van know-how-trustee ontvangt EPEA vertrouwelijke informatie van leveranciers en gebruikt deze om een algemene verklaring af te geven over de Cradle to Cradle®-kwaliteit van bepaalde producten of materialen. EPEA ondersteunt daarbij de goede verstandhouding tussen leverancier en klant binnen het leveranciersnetwerk. De vertrouwelijkheid van de informatie uitwisseling is gegarandeerd, terwijl de product- en procesoptimalisatie van de klant vooruitgang boekt.

Voorkeurslijst:

De gangbare milieunormen richten zich op het reduceren of uitbannen van bepaalde chemicaliën. EPEA pakt het anders aan: met voorkeurslijsten. Deze lijsten bevatten materialen die op basis van hun eigenschappen geen reden tot bezorgdheid geven ten aanzien van de volksgezondheid of het milieu. In plaats van lijsten met materialen die niet zouden moeten worden gebruikt, biedt een voorkeurslijst juist een alternatief. Hiermee ligt de nadruk op de chemicaliën en producten die juist wél kunnen worden gebruikt.

Neem contact op met EPEA Nederland om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken: infoNL@epea.com