Principes en Implementatie

Afval is Voedsel (alles is een voedingsstof voor iets anders)

Alle afzonderlijke organismen binnen een leefsysteem dragen bij aan de gezondheid en het welzijn van het systeem als geheel. Neem bijvoorbeeld de bladeren van een boom. Als ze dood zijn, worden ze tot "afval" op de bodem waar ze worden afgebroken en nutriënten vormen voor andere organismen. De microben voeden zich met dit organische "afval" en ze scheiden veel waardevolle nutriënten af waar de boom weer voordeel van heeft. Het "afval" van het ene organisme vormt dus de voeding voor het andere. De menselijke nutriëntenkringlopen, van de Cradle to Cradle® -productiemethode waarin afval niet langer bestaat, zijn in wezen gebaseerd op het model van de natuur. 

Gebruik huidige zonne-energie

De eerste industriële revolutie haalde haar energie hoofdzakelijk uit de reservoirs van een ver verleden; fossiele brandstoffen die gedurende miljoenen jaren waren ontstaan, werden aangesproken. Kernenergie op haar beurt, vraagt om enorme inspanningen en een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de gevaren voor toekomstige generaties. Systemen die worden gevoed met zonne-energie zijn systemen waarin de actuele energie wordt benut, zonder de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen op het spel te zetten. Het is absoluut zeker dat binnen de huidige technologie het gebruik van zonne-energie, op een winstgevende manier, kan worden ingepast. Één van de mogelijkheden is het direct opvangen van zonne-energie. Een andere bron is windenergie, wind wordt op indirecte wijze, namelijk temperatuursverschillen in de atmosfeer, veroorzaakt door de zon. Biomassa en andere hernieuwbare energiebronnen zijn eveneens kredietwaardige alternatieven.

Stimuleer Diversiteit

Natuurlijke systemen komen tot bloei en kunnen functioneren dankzij complexiteit. In tegenstelling tot de standaard oplossingen van de industriële revolutie, en de uniformiteit die door de mondialisering zo wordt gepropageerd, ondersteunt de natuur juist een vrijwel oneindige rijkdom aan verscheidenheid en diversiteit. De manier waarop we producten fabriceren moet met hetzelfde gevoel voor diversiteit en variëteit worden aangepakt. Wanneer we ons uitsluitend richten op één enkel criterium, dan creëren we instabiliteit en disbalans in breder verband. 

Toepassing

Cradle to Cradle® doelen realiseer je vaak niet van de ene op de andere dag. Het is daarom belangrijk de korte en lange termijn doelstellingen in een `roadmap' te omschrijven. Het stimuleren van netwerken en samenwerkingsverbanden tussen leveranciers, producenten, klanten, overheden et cetera helpt in het realiseren van de gestelde doelen. Ook helpen zulke samenwerkingen de noodzakelijke innovaties tot een succes te worden op de markt. 

De roadmap dient als een strategische tool om concrete doelen te communiceren met alle betrokken partijen. Door gedurende het proces de behaalde doelen op het stappenplan bij te houden, wordt de voortgang inzichtelijk en meetbaar.

Een algemene Cradle to Cradle® - roadmap bevat de volgende stappen:

  • Weten wat je hebt (de status quo)
  • Definieer slimme doelen voor Cradle to Cradle® (2015, 2020)
  • Plaats serieuze targets
  • Communiceer openlijk over de voortgang
  • Nodig uw klanten en andere industriële partners uit om te participeren
  • Garandeer de groei en winstgevendheid van de bedrijfsvoering bij het behalen van Cradle to Cradle® doelen