Services

EPEA werkt samen met partners uit het bedrijfsleven, de wetenschap en overheden aan creatie en innovatie gebaseerd op het Cradle to Cradle® - concept. Ons gezamenlijk doel hierbij is de verbetering van materialen, producten en systemen zodat deze ten goede komen aan de mens, het milieu en de economie.

Wat wij u bieden

  • Wij leggen het Cradle to Cradle® concept op een directe manier uit bij bedrijven, op conferenties en op seminars.
  • We trainen andere bedrijven met als doel de wereldwijde invoering van het Cradle to Cradle® concept.
  • We onderzoeken onderwerpen uit de wetenschap en de technologie die relevant zijn voor onze partners.
  • We beoordelen materialen op hun geschiktheid om onderdeel uit te maken van biologische of technische nutriëntenkringlopen.
  • We verbeteren de kwaliteit van de product- of procesonderdelen, van materialen, producten en van water, lucht en energie.
  • We ontwikkelen nieuwe concepten en methoden om de invoering van het Cradle to Cradle® - concept op zeer uiteenlopende gebieden te vergemakkelijken.
  • We coachen bedrijven bij de invoering van Cradle to Cradle® en bij de ontwikkeling van producten.
  • We leggen contacten tussen de verschillende actoren binnen de waardeketen of simpelweg tussen verschillende bedrijfstakken.
  • We bieden ondersteuning bij de certificering van uw producten.