Visie: Positieve voetafdruk

Stelt u zich een wereld voor waarin de gehele industrie, iedere fabriek en elk gebouw, net zo verkwistend en nuttig is als een bloeiende kersenboom. Een wereld waarin gebouwen, net als bomen, gebruik maken van de energie van de zon, voedingsstoffen en zuurstof produceren, ruimte bieden aan organismen, de lucht en het water schoonhouden én zich aanpassen aan de seizoenen. Een wereld zonder milieuvervuiling of afval, waarin producten worden gemaakt van materialen die nuttig zijn voor zowel de mens als het natuurlijk milieu. Een wereld waarin materialen zó waardevol zijn dat ze circuleren in speciaal daarvoor ontworpen materiaalkringlopen.

Een wereld waarin mensen daadwerkelijk blij kunnen zijn over de positieve gevolgen van hun consumptiegedrag. Een wereld waarin mensen niet langer hoeven te beperken, besparen en bezuinigingen omwille van het milieu. Dát is de wereld die het Cradle to Cradle® concept ons biedt. 

De begrippen “eco-efficiëntie” en “eco-effectiviteit” worden vaak door elkaar heen gebruikt. Er is echter een groot verschil tussen die twee. Bij eco-effectiviteit spreken we over het transformeren van producten en materiaalstromen om zo een werkbare relatie te creëren tussen ecologische systemen en economische groei. Het doel is hierbij niet het inperken of vertragen van "cradle to grave"-materiaalstromen, maar het creëren van systemen die gebaseerd zijn op de werking van de natuur waarbij materialen oneindig vaak worden hergebruikt.

In eco-efficiëntie wordt gezocht naar manieren om de schadelijke impact van menselijke activiteiten te minimaliseren op basis van meetbare parameters. Een voorbeeld hiervan is de reductie van broeikasgassen. Bij eco-effectiviteit gaat het juist om het toevoegen van parameters, bijvoorbeeld het benutten van koolstofdioxide als een nutriënt voor andere systemen.

Cradle to Cradle®-ontwikkelingen streven naar het verbeteren van de kwaliteit van onze industriële processen, niet naar de inperking van kwantiteit. Materialen en materiaalstromen worden zodanig ontworpen dat biologische en technische grondstoffen steeds inzetbaar blijven in nieuwe processen. De Cradle to Cradle® benadering bevrijdt ons van het schuldgevoel over de negatieve gevolgen van menselijk handelen op het milieu en de bijbehorende overtuiging dat we ons handelen moeten beperken.